Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Klientów sklepu internetowego sklepfigowy.pl

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem sklepfigowy.pl, jest firma Maria Romańska-Berger wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra przedsiębiorczości i technologii, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 05-500 Zamienie, ul. Zachodnia 1,  NIP 1181809549, REGON 142939655, adres poczty elektronicznej: kontakt@sklepfigowy.pl, numer telefonu kontaktowego: 511115029 – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. , zwane również RODO.
Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

  • rejestracji konta w Sklepie Internetowym (imię i nazwisko, adres email, numer telefonu);
  • składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu zrealizowania umowy sprzedaży (imię i nazwisko, adres email, numer telefonu oraz dane adresowe, a w przypadku przedsiębiorców dodatkowo dane firmy oraz NIP);
  • zapisu do Newslettera (adres email);
  • korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym (adres email);
  • w przypadku zamieszczania komentarza i/lub opinii (imię i nazwisko oraz adres email)

Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, nazwa domeny,  typ systemu operacyjnego.
Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych naszym Sklepie Internetowym. 
Przekazanie danych osobowych podczas korzystania ze strony sklepu oraz w celu realizacji umów sprzedaży i usług. jest dobrowolne, z tym zastrzeżeniem, że niepodanie wymaganych danych  może uniemożliwić złożenie i realizację zamówienia Klienta.

3. Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora. tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić firma Maria Romańska-Berger. i jakie mogą być podnoszone wobec firmy. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia kresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora  tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega firma Maria Romańska-Berger. Dotyczy to w szczególności danych osobowych, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4. Odbiorcy danych

Dane Klientów mogą być przekazywane w celu realizacji umowy sprzedaży i dostarczenia zamówionych towarów następującym podmiotom : Dostawcy produktów oferowanych w sklepie, firmom kurierskim, firmie InPost Paczkomaty Sp. Z o.o. Poczcie Polskie S.A.  oraz w  celu realizacji płatności.
Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia lepszej obsługi Klientów, analizy danych i dostosowania strony internetowej do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem.
W przypadku zapisu na Newsletter, dane mogą być przekazywane firmie dostarczające oprogramowanie do wysyłki Newslettera.
W przypadku skierowania żądania, Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Klientowi sklepu przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – zgodę można cofnąć poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres poczty elektronicznej, wskazane w punkcie 1 powyżej;
b) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
c) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
d) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
g) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Twojej zgody, Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej

6. Zautomatyzowane przetwarzanie danych i pliki „Cookies”

Dane pozyskiwane przez Administratora w związku z korzystaniem ze stron internetowych Administratora mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz z wykorzystaniem profilowania. Dotyczy to przede wszystkim informacji zawartych w plikach „cookies” na stronie internetowej Administratora, które: pozwalają dostosować zawartość wyświetlanych stron, a przede wszystkim rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową. Pliki te pomagają również w tworzeniu statystyk pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony. Użytkownik ma prawo do nie wyrażenia zgody na korzystanie z plików „cookies” poprzez dokonanie zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie możliwości korzystania z plików „cookies” może ograniczyć funkcjonalność strony internetowej. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Google Ireland Limited, spółką prawa irlandzkiego, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, w celach statystycznych na podstawie jej polityk prywatności: https://policies.google.com/terms?hl=pl

7. Prawo wniesienia skargi do organu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.